Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Znamy również:

  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • informacje o przeglądarce i rozdzielczości ekranu użytkownika.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz właścicielem akademiaforex.pl. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania – na czas sesji – następujących parametrów:

  • czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji,
  • stan rozwinięcia menu w serwisie (aby użytkownik mógł zachować stan rozwinięcia menu przy przechodzeniu pomiędzy podstronami serwisu z innymi stronami informacyjnymi).

Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do stron spoza domeny akademiaforex.pl) zapisane informacje są usuwane.

Odnośniki do innych stron

Serwis akademiaforex.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu akademiaforex.pl

Rejestracja w NEWSLETTER w serwisie akademiaforex.pl

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób podmiotów, korzystających z subskrypcji newslettera oraz dostępu do archiwum bazy wiedzy akademiaforex.pl, które tym samym wyraziły zgodę na otrzymywanie wiadomości od właściciela akademiaforex.pl drogą elektroniczną.

W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z rejestracji w serwisie (newsletter), odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej o przyjęciu rejestracji oraz biuletynów (zwanych newsletter) w odstępach (około) tygodniowych, zawierających streszczenia artykułów i linki do portalu akademiaforex.pl oraz dostęp do archiwum bazy wiedzy akademiaforex.pl w portalu akademiaforex.pl

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub propozycje związane z naszą Polityką Prywatności, będziemy bardzo wdzięczny za kontakt pod adresem info@akademiaforex.pl.